Taisyklės ir sąlygos

1. Bendrosios sąlygos

Šie pirkimo bei pardavimo principai (toliau vadinami „Principai”) apibrėžia teises, įsipareigojimus ir atsakomybes tarp fizinio ar juridinio subjekto, perkant produkto iš e-parduotuvės www.litaugus.lt (toliau vadinamas „Pirkėjas”) ir UAB Rinkos Banga (toliau vadinamas „Pardavėjas”). Perkant produktus, Pirkėjas prisiima įsipareigojimą šiems Principams sekti.

2. Pirkimo-Pardavimo procedūra

2.1. Pirkimo-Pardavimo aktas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra laikomas užbaigtu, kai Pirkėjas, atrinkęs pageidaujamas prekes, sudaręs prekių sąrašą ir nusprendęs dėl mokėjimo bei pristatymo variantų, paspaudžia mygtuką „Pirkti“. Šis aktas lieka galiojantis, kol visi Pirkėjo ir Pardavėjo įsipareigojimai pagal šiuos Reikalavimus būna atlikti.

2.2. Visi Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryti pirkimo-pardavimo aktai yra registruojami ir saugomi UAB Rinkos Banga e-parduotuvės www.litaugus.lt duomenų bazėje.

2.3. Priklausomai nuo Pirkėjo pageidavimo, PVM sąskaitos faktūra elektroniniu būdu išsiunčiama į jo registracijos metu nurodytą el. pašto adresą.

3. Kliento privilegijos

3.1. Klientas gali įsigyti prekes e-parduotuvėje www.litaugus.lt, remdamasis šiomis Direktyvomis ir tuo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos normatyvais.

3.2. Klientas gali atsisakyti UAB Rinkos Banga e-parduotuvėje sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, informuodamas pardavėją raštu (elektroniniu būdu, pateikdamas norimą grąžinti prekę ir užsakymo kodą) ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekės gavimo dienos.

3.3. Kliento galimybė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties yra įgyvendinama remiantis LR Civilinio kodekso 6.228-10 str. „Vartotojų atsisakymo nuotolinės ar ne fiziniuose taškuose sudarytos sutarties“ 1 daliu ir 2014 m. liepos 22 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Detaliosios prekybos nuostatomis“.

3.4. Klientas gali pasinaudoti atsisakymo teise ir grąžinti kokybišką prekę tik laikydamasis šių rekomendacijų:

3.4.1. Grąžinama nešiojama prekė turi būti nenaudotoje ir originalioje pakuotėje;

3.4.2. Prekė neturi būti naudota arba bandyta montuoti; netinkamos prekės grąžinimas neleidžiamas;

3.4.3. Prekė turi būti nepažeista Kliento (be cheminio ar vandens poveikio);

3.4.4. Prekė neturi prarasti savo originalaus vaizdo (be pažeistų etikečių, nepraradusių apsauginių elementų) (ši nuoroda neįtraukiama, kai grąžinama kokybės neatitinkanti prekė);

3.4.5. Grąžinama prekė turi būti tokio pat tipo, kaip ir pristatyta Klientui;

3.4.6. Jei prekė neatitinka kokybės, mes įsipareigojame pakeisti prekę arba, jei Klientas to nori, proporcingai sumažinti prekės vertę, arba, grąžinus prekę Pardavėjui, grąžinti sumą;

3.4.7. Grąžinimo procesas vyksta pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228 10 ir 6.228 11 straipsnius;

3.4.8. Grąžinant prekę, Klientas turi pateikti įsigijimo dokumentus;

3.4.9. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti už grąžintą prekę sumą per 14 dienų, nebent kitaip susitarta.

3.5. Klientas negali naudotis šiame 3.2 punkte numatytu atsisakymo pasiūlymu dėl prekių, kurios buvo pagamintos arba kuriamos pagal asmeninį Kliento užsakymą, ypač pagal Kliento instrukcijas arba akivaizdžiai pritaikytos Kliento reikmėms, ir kurios nebuvo pagamintos iš anksto, taip pat kitais LR įstatymų nurodytais atvejais.

3.6. Jei Klientas mano, kad jo privilegijos buvo pažeistos, jis pirmiausia turi kreiptis į Pardavėją. Jei Pardavėjas nepatenkina ar tik iš dalies tenkina Kliento prašymą, Klientas gali kreiptis į vartotojų ginčų reguliavimo įstaigą.

Skundus dėl e-parduotuvėje įsigytos prekės galima pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 14 66, svetainė www.vvtat.lt) arba naudotis EGS platformos formulariu http://ec.europa.eu/odr/.

4. Pirkėjo pareigos

4.1. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti už prekes, jų pristatymą, taip pat bet kokius kitus mokėjimus (jei jie buvo nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes pagal šių Taisyklių nurodymus.

4.2. Jeigu Pirkėjo registracijos duomenyse įvyksta pokyčiai, Pirkėjas turi juos nedelsiant atnaujinti.

4.3. Pirkėjas, pasinaudodamas www.litaugus.lt internetinės parduotuvės paslaugomis, privalo laikytis šių Taisyklių, kitų UAB Rinkos Banga nustatytų sąlygų ir nepažeisti galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas kelia grėsmę www.litaugus.lt veikimui ar pažeidžia savo pareigas, Pardavėjas gali be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo prieigą prie platformos, nesidėdamas atsakomybėje už galimus Pirkėjo nuostolius.

5.2. Esant išskirtinėms situacijoms, Pardavėjas gali laikinai arba nuolat nutraukti www.litaugus.lt veiklą, nepranešdama Pirkėjui iš anksto.

5.3. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai keisti šias Taisykles. Naujosios taisyklės pradeda galioti nuo jų paskelbimo momento ir taikomos visiems po to momento sudarytiems sandoriams.

5.4. Esant neaiškumams dėl Pirkėjo užsakymo, Pardavėjas susisieks su Pirkėju jo nurodytais kontaktais. Užsakymo įvykdymo laikotarpis prasideda nuo šio susisiekimo dienos. Pardavėjas gali atšaukti užsakymą, jei per 3 (tris) darbo dienas nepavyksta susisiekti su Pirkėju.

6. Pardavėjo pareigos

6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis www.litaugus.lt teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia garantijų, kad platforma veiks be pertrūkių ar duomenų perdavimas bus taisyklingas. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl nuostolių, kylančių dėl platformos veikimo sutrikimų ar duomenų perdavimo klaidų.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą ir užtikrinti Pirkėjo asmeninės informacijos, pateiktos www.litaugus.lt registracijos metu, konfidencialumą. Ši informacija gali būti atskleista tik pagal Lietuvos Respublikos įstatymų numatytą tvarką. Pardavėjas naudoja šią informaciją pagal „Asmens duomenų tvarkymo taisykles”.

6.3. Jei Pardavėjas dėl objektyvių priežasčių negali pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, tai ji įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui ekvivalentišką arba kuo labiau panašią prekę. Pirkėjui nesutikus su pasiūlymu, Pardavėjas įsipareigoja nedelsdama grąžinti sumą, jei Pirkėjas jau sumokėjo už prekę iš anksto.

7. Prekių pristatymas

7.1. Užsakant, Pirkėjas gali rinktis pristatymą per www.litaugus.lt kurjerių paslaugą arba atsiimti įmonės buveinėje adresu Verkių g 37, Vilnius.

7.2. Pristatymo sąlygos:

7.2.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

7.2.2. Pirkėjas privalo nurodyti tikslią pristatymo vietą.

7.2.3. Į prekių pristatymo į namus mokestį neįskaičiuotas užsakytų prekių nešiojimas į pastatą; ši paslauga mokama papildomai.

7.2.4. Užsakytas prekes reikia atsiimti per 5 darbo dienas po Pardavėjo pranešimo.

7.3. Kiekviena prekė turi nurodytą pristatymo laiką. Esant vėlavimams dėl nenumatytų priežasčių, Pardavėjas susisieks su Pirkėju.

7.4. Pardavėjas neatsako už vėluojančius pristatymus, jei tai Pirkėjo kaltė ar nepriklausančios Pirkėjui aplinkybės.

7.5. Pirkėjas turi tikrinti savo el. pašto dėžutę iki gaus pranešimą apie pristatymą.

7.6. Atsiimant prekes, Pirkėjas ar jo atstovas turi patikrinti siuntą ir pasirašyti pristatymo dokumentus.

7.7. Esant prekių neatitikimui, prekes reikia neatiduoti ir surašyti neatitikimo aktą.

7.8. Kai prekės pristatytos nurodytu adresu, jos laikomos perduotomis. Bet koks pristatymo nesėkmė turi būti pranešta Pardavėjui ne vėliau kaip per dieną po numatytos pristatymo dienos.

7.9. Jei prekės nepristatomos laiku ir Pardavėjas nekontaktuoja, Pirkėjai turėtų susisiekti per el. paštą info@litaugus.lt.

7.10. Pirkėjas privalo asmeniškai priimti prekes. Jei jis negali, prekės yra laikomos tinkamai pristatytomis.

8. Prekių grąžinimas

8.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje “litaugus.lt” parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui.

8.2. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje ,,litaugus.lt” parduotuvėje atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos, privalo išsiųsti prekes Pardavėjui. Terminas nepažeistas, jeigu Pirkėjas prekes išsiuntė prieš pasibaigiant 14 dienų terminui.

8.3. Pasinaudoti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje “litaugus.lt” parduotuvėje atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

8.4. Pirkėjas norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje “litaugus.lt” parduotuvėje, turi pranešti Pardavėjui, nurodytais kontaktais, pateiktdamas pareiškimą el. paštu info@litaugus.lt.

8.5. Pirkėjui grąžinant Pardavėjui prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

8.5.1. grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje ir nepažeistoje pakuotėje;

8.5.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

8.5.3. prekė turi būti nesumontuota (ir nebuvo bandoma juos montuoti), nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

8.5.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

8.5.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą (pridėti prekės įsigijimo PVM sąskaitą faktūrą arba pateikti mokėjimo kortelės sąskaitos išrašą, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekį ir pan.) bei būtina užpildyti ir pasirašyti grąžinimo formą.

8.6. Prekės nepriimamos atgal jeigu Pardavėjas tinkamai įvykdė visus sutartyje numatytus įsipareigojimus ir jos buvo naudojamos ir/arba buvo sugadintos ir/arba prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

8.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šių Taisyklių 8.5. ir 8.6 punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

8.8. Pirkėjas negali pasinaudoti teise atsisakyti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje “litaugus.lt” parduotuvėje, sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.

8.9. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje “litaugus.lt” parduotuvėje, jeigu nuotolinė sutartis sudaryta dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių (nestandartiniai matmenys), kurios nėra skirtos grąžinti, nes jos yra greitai gendančios arba yra neilgaamžės.

8.10. Pirkėjas grąžindamas prekę, dėl nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje “litaugus.lt” parduotuvėje atsisakymo, privalo pateikti prekę, dėl kurios atsisakoma nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje “litaugus.lt” parduotuvėje.

8.11. Grąžinant prekę Pirkėjui, būtina grąžinti ir visas Pirkėjui pateiktas dovanas.

8.12. Jei prekė, kuri buvo pristatyta Pirkėjui, neatitinka nustatytų kokybės standartų, Pirkėjas, remdamasis Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso 6.338 straipsniu, gali:

8.12.1. reikalauti, kad Pardavėjas nemokamai ir per priimtiną laikotarpį ištaisytų prekės defektus, jeigu tai įmanoma;

8.12.2. prašyti proporcingai sumažinti prekės kainą;

8.12.3. prašyti pakeisti prekę panašia, bet kokybiška preke, nebent defektai yra smulkūs arba jie kilo dėl Pirkėjo veiksmų;

8.12.4. reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus ir nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, jeigu defektuotos prekės pardavimas laikomas sutarties esminiu pažeidimu.

8.13. Pardavėjas susilaikydamas nuo prekių grąžinimo, turi tai nedelsiant pranešti Pirkėjui.

8.14. Pirkėjui pasinaudojus teise atsisakyti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje “litaugus.lt” parduotuvėje, Pardavėjas privalo nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kai gavo Pirkėjo pranešimą apie nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje “litaugus.lt” parduotuvėje atsisakymą, grąžinti Pirkėjui sumokėtą pinigų sumą.

8.15. Pardavėjas atsižvelgia į Pirkėjo pageidavimus ir dėl prekių grąžinimo susitaręs su Pirkėju, grąžina pinigus tokiu būdu, koks buvo naudojamas atliekant mokėjimą.

9. Garantija

9.1. Kiekvienos www.litaugus.lt siūlomos prekės ypatybės yra nurodomos šalia kiekvienos prekės informacijoje.

9.2. Pardavėjas nėra atsakingas, jei prekės spalva, forma ar kiti parametrai, rodomi www.litaugus.lt, gali skirtis nuo tikrosios prekės dėl pirkėjo ekrano nustatymų.

9.3. Pardavėjas teikia 24 mėnesių garantiją visoms prekėms, nebent nurodyta kitaip prekės aprašyme.

9.4. Jei pardavėjas nesuteikia garantijos kai kurioms prekėms, tuomet taikoma garantija pagal galiojančius teisės aktus.

9.5. Pardavėjas siūlo garantinės priežiūros paslaugas, veikdamas kaip tarpininkas tarp pirkėjo ir prekės gamintojo ar jo atstovo.

9.6. Pardavėjas įsipareigoja atlikti garantinį servisą per 20-60 darbo dienų laikotarpį.

9.7. Kuršių nerijoje garantinis prekių aptarnavimas gali trukti ilgiau. Kiekvienu atveju, pardavėjas informuos pirkėją apie garantinio aptarnavimo trukmę Kuršių nerijoje atskirai.

10. Atsakomybė

10.1. Pirkėjas yra atsakingas už duomenis, kurie yra nurodyti registracijos anketoje. Jei duomenys yra klaidingi, Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl tokių pasekmių.

10.2. Pirkėjas prisiima atsakomybę už savo prisijungimo duomenų pasidalinimą su kitais. Jeigu www.litaugus.lt svetainėje kas nors prisijungia su Pirkėjo duomenimis, Pardavėjas laiko tokį asmenį Pirkėju.

10.3. Pardavėjas neprisiima atsakomybės, jei Pirkėjas neatsižvelgė į rekomendacijas ir nesusipažino su Taisyklėmis, net jei jam buvo suteikta tokią galimybė.

10.4. Pirkėjas prisiima atsakomybę už visus veiksmus, atliktus naudojantis www.litaugus.lt.

10.5. Už pirkimo-pardavimo sutarties pažeidimus šalys prisiima atsakomybę pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

10.6. Jei www.litaugus.lt svetainėje yra nuorodų į kitas svetaines ar asmenis, Pardavėjas neatsako už jų pateiktą informaciją ar veiklą; Pardavėjas nesivaržo su šiomis svetainėmis ar asmenimis.

10.7. Be raštiško UAB LITAUGUS leidimo draudžiama kopijuoti ar platinti informaciją, esančią www.litaugus.lt, kituose šaltiniuose.

10.8. Pardavėjas neatsako už skirtumus tarp prekių vaizdo www.litaugus.lt ir realios prekės dėl Pirkėjo kompiuterio nustatymų ar techninių ypatybių.

11. Rinkodaros priemonės, kurių laikosi Pardavėjas

11.1. Pardavėjas gali savo iniciatyva vykdyti įvairias reklamines akcijas interneto svetainėje www.litaugus.lt.

11.2. Pardavėjas pasilieka teisę savarankiškai keisti akcijų taisykles arba jas baigti be papildomo įspėjimo. Vis dėlto, net nutraukus akciją, Pardavėjo ir Pirkėjo susitarimai, susiklosčiusių per prekių pirkimo-pardavimo laikotarpį, lieka galioti.

12. Asmens duomenų apdorojimas

12.1. Spustelėdamas „Pirkti“, Pirkėjas leidžia suprasti, kad jis suteikia Pardavėjui teisę tvarkyti jo pateiktus asmens duomenis ir nesutinka, kad šie duomenys būtų naudojami Pirkėjo atpažinimui bei sutarčių sudarymui ir vykdymui.

12.2. Spustelėdamas „Pirkti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai supranta, jog jie gali nesuteikti savo asmens duomenų, tačiau tai yra būtina Pirkėjo ar jo atstovų identifikavimui ir sutarčių sudarymui bei vykdymui. Jei duomenys nebus pateikti ar nesutiksime, kad jie būtų tvarkomi minėtais tikslais, sutartis negalės būti sudaryta ar įvykdyta.

13. Informacijos mainai

13.1. Pardavėjas siunčia pranešimus Pirkėjui į el. pašto adresą, nurodytą registracijos anketoje.

13.2. Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją el. paštu adresu info@litaugus.lt.

14. Galutinės nuostatos

14.1. Šios taisyklės parengtos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

14.2. Šiose taisyklėse nurodyti santykiai yra reglamentuojami Lietuvos Respublikos teisės nuostatomis.

14.3. Bet kokie nesutarimai, kylančios dėl šių taisyklių įgyvendinimo, iš pradžių bandomi išspręsti derybų keliu. Jei nesiseka pasiekti susitarimo, ginčai yra nagrinėjami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.